• KONSTRÜKSİYON TASARIMLARINDA EKONOMİKLİK Arnikon
    Firmamızdan Haberler
    MEDYA ve BLOG
    Haber, Duyuru, ve Makale Bloğumuz...

KONSTRÜKSİYON TASARIMLARINDA EKONOMİKLİK

157     Admin     MAKALE    13/02/2023       209

KONSTRÜKSİYON TASARIMLARINDA EKONOMİKLİK

Vinçlerin konstrüksiyon tasarımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli değişken Ekonomikliktir.

Bir işletme için ‘’Rantabilite’’ ve ‘’Prodüktivite’’ yanında, üçüncü bir ölçek Ekonomikliktir. Ekonomiklik, terimsel olarak iktisadilik olmakla beraber aynı zamanda iktisadi değerlerin birbirine oranıdır. Kısaca ekonomiklik; en az maliyetle yüksek verim elde etmek olarak adlandırılabilir.

Vinçlerin konstrüksiyon tasarımlarında dikkat edilmesi ve göz önünde bulundurulması gereken en önemli değişken Ekonomikliktir. Çünkü, tasarımlarda malzeme maliyeti satış fiyatının en büyük paydaşıdır. Arnikon vinç olarak yapılan analizler, hesaplamalar ve tasarımsal süreçler sonucunda vinç konstrüksiyonlarının ana malzeme maliyeti düşürülerek fiyat oluşumu optimize edilir. Ana malzeme üzerindeki optimizasyon ürünün sevk aşamasında ki durumuna kadar etki etmektedir. Optimizasyonlar sonucu piyasa fiyatının önüne geçilerek taleplerin artması sağlanabilir. Sektörel piyasada fiyatı arz ve talep belirler. Arz artar, talep düşük kalırsa fiyat düşer. Fiyatlar, artan talebe oranla düşük bir arz varsa artar. Eğer bir ürün birçok imalatçı tarafından üretiliyor ve birçok alıcı tarafından talep ediliyorsa, ürünün piyasa fiyatının oluşmasında tek bir üreticinin etkisi azdır.

Vinç işletmelerinde konstrüksiyon tasarımları farklı yöntemler ve farklı malzemelerle gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla maliyet hesabı ve ortaya çıkan fiyat birbirinden farklı olacaktır. Fiyat politikasında, Avrupa ve Doğu Avrupa pazarlarındaki ücretler arasındaki büyük farklar etkin rol oynamaktadır. Bu durum serbest piyasa koşullarında büyük çarpıklıklara yol açmaktadır. Üretim ve hizmetin gerçekleştirildiği bölge de ekonomiklik için önemli bir ölçeğe sahiptir.


Kurulduğumuzdan bu güne kadar Kalite Güven İstikrar prensibimizden taviz vermedik.

çünkü her bir müşterimizin en iyisine layık olduğu biliyoruz. Ürettiğimiz her Vinç_Sistemi bizi temsil eder ve doğal referanslarımızdandır. Memnun müşterilerimizden bazıları...