• Toplam Kalite Yönetimi ve Firma Açısından Önemi Arnikon
    Firmamızdan Haberler
    MEDYA ve BLOG
    Haber, Duyuru, ve Makale Bloğumuz...

Toplam Kalite Yönetimi ve Firma Açısından Önemi

151     Admin     MAKALE    20/01/2023       189

Toplam Kalite Yönetimi ve Firma Açısından Önemi

Arnikon’da Kalite

Bir ürün ya da hizmetin tutarlı olmasının sağlanması toplam kalite yönetimi ile gerçekleştirilebilir. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek ancak sistematik bir yaklaşımla mümkündür. Toplam kalite yönetimi firmanın uzun vadede müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanmasını, firmanın kendisi ve sorumlu olduğu sosyal çevre için fayda sağlamayı hedefleyen tüm çalışanın katılımıyla ulaşılabilecek kalite odaklı hedefleridir

Arnikon Vinç olarak Üretimin yapmakta olduğumuz Gezer Köprülü Tavan Vinçleri, Portal Vinçler, Proses Vinçler, Kaldırma Ekipmanları ve Yürütme Ekipmanlarıüretiminde müşteri memnuniyeti odaklı üretim politikasını benimsemiştir.

Toplam kalite yönetimi; mevcut düzende savurganlığın azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, minimal bir işleyiş sistemiyle maksimum verimin alınmasını sağlamak amacına dayanmaktadır.

Toplam kalite yönetimi, müşteriye sağlanacak ürün ve hizmetin kalitesinin ve güvenilirliğinin sürekliliği temeline inşa edilir. Bu yönetim tarzı Japonlar tarafından kullanılmasıyla gün yüzüne çıkmıştır. Ürün kalitesizliğinden başı dertte olan Japonlar, sistemi her bir birime kadar eğitim mantığıyla geliştirmiş ve kalitede dünya zirvesine oturmuştur.


Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları
Toplam kalite yönetimin unsurlarının firma performansını en önemli derecede etkileyen masanın dört ayağını oluşturduğu görülmektedir. Bunlar;

Müşteri odaklılık, Süreç yönetimi, İnsan ve Sürekli Gelişimdir. Müşteri memnuniyetinin firma kârından daha önemli olduğu sistemde, memnuniyet ancak tüm sistem çalışanlarının katılımıyla sürekli eğitim ve gelişim amacına dayanarak sağlanmaktadır.

Toplam kalite yönetimi işletmenin pazardaki yerini belirler, firmanın marka değerinin artmasını, stok, müşteri şikâyeti ve maliyetlerin minimuma inmesini sağlar, çalışanların arasındaki iletişimi iyileştirerek, kendine özgüveni tam olan bireylerin yatayda insani ve mesleki gelişimine olanak sağlar.

Günümüzde karlılığı fazla olanın değil; maliyeti düşük ve güvenilirliği fazla olan firmaların gelişip büyüdüğü göz önüne alındığı takdirde toplam kalite yönetiminin firma açısından önemi yadsınamamaktadır.


Toplam Kalite Yönetimi ve Firma Açısından Önemi

Toplam Kalite Yönetimin Firma İçin Önemi!
Süregelen organizasyonel yapıda değişiklik yapılmak isteniyorsa bu tercihten; mevcut yönetim tarzı, sistemin kullanıldığı süreç ve yöntemler, insani yapı ve eğitim sistemi de etkilenecek ve bir değişime uğrayacaktır. Bu değişim ve gelişim, kurumun geçerli olan ilkelerini, değerlerini ve ortak amaçlar ve hedeflerini de etkileyecektir. Tüm bu yapı kurumun kültürünü oluşturur. Bu kültürün inşa edilmesi ancak toplam kalite yönetimi ile mümkün olmaktadır. Oturmuş bir kültür; firmanın geleceğe bakış açısını, liderliğin etkinliğinin sağlanmasını, kaliteli ve etkin bir sürecin devamlılığı ve en önemlisi müşteri açısından ürün, sistem ve insani memnuniyete olanak sağlamaktadır.

Kurulduğumuzdan bu güne kadar Kalite Güven İstikrar prensibimizden taviz vermedik.

çünkü her bir müşterimizin en iyisine layık olduğu biliyoruz. Ürettiğimiz her Vinç_Sistemi bizi temsil eder ve doğal referanslarımızdandır. Memnun müşterilerimizden bazıları...