• ÜRÜN REÇETELERİNİN ÜRETİM SÜREÇLERİ İÇİN ÖNEMİ Arnikon
    Firmamızdan Haberler
    MEDYA ve BLOG
    Haber, Duyuru, ve Makale Bloğumuz...

ÜRÜN REÇETELERİNİN ÜRETİM SÜREÇLERİ İÇİN ÖNEMİ

127     Admin     MAKALE    07/09/2022       105

ÜRÜN REÇETELERİNİN ÜRETİM SÜREÇLERİ İÇİN ÖNEMİ

Etkili bir üretim ve malzeme planlamanın tek yolu Ürün Reçetelerinin doğru olması ile mümkündür.

Organizasyonlardaki temel amaç kâr ve müşteri memnuniyetidir. Her iki amacı da gerçekleştirebilmek için etkili bir planlama ile mümkündür. Planlama kelimesi ile bütçe planı, ödeme planı vb. pek çok çalışma alanı oluşturulmak mümkündür. Ancak bu çalışmada daha çok üretim ve malzeme planlama üzerine dikkat çekmek istiyoruz. Etkili bir üretim ve malzeme planlamanın tek yolu Ürün Reçetelerinin doğru olması ile mümkündür. Üretim organizasyonlarında, özellikle ürün gamı fazla olan organizasyonlarda Ürün Reçetelerinin, üretim süreçlerine olan katkısı ve önemi oldukça fazladır.

Ürün Reçetelerinin; ürüne ait üretim ve montaj süreçlerinde kullanılması gereken tüm bileşenleri ve kullanım miktarlarını içermesi gerekmektedir. Malzeme kalemlerinin ne olduğu kadar ne kadar tüketim olacağı da oldukça önemli bir noktadır. Bu ürünü oluşturan bileşenlerin doğru tanımlanması satın alma, depo, planlama, üretim, sevkiyat gibi organizasyonun en önemi birimlerini ilgilendiren bir husustur. Hangi malzemelerin ne kadar üretileceği, hangi malzemelerin satın alınacağı, ne kadar ihtiyaç olduğu, üretim sürecinin nasıl olacağı, istiflemenin nasıl yapılacağı ve ne kadarlık bir alana ihtiyaç olduğu Ürün Reçetelerinin içinde yer almaktadır. Bu nedenle satın alma, üretim, planlama, depo, sevkiyat vb. tüm süreçleri etkilemektedir.

Ürün Reçetelerinin hatalı olmasının; eksik, fazla veya yanlış üretimlere, satın almalara, yanlış sevkiyata neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Reçete bileşenlerinden bir tek adetin dahi yanlış yazılması veya yazılmaması söylemiş olduğumuz tüm süreçleri etkileyecektir. Elbette ki bunun bir maliyeti olacağı gibi müşteri memnuniyetini de etkileyecektir. Ürün bileşenlerinin yanlış satın alınması veya eksik tedarik edilmesi, yanlış ürünün imalatı ve hatta sevkiyatı işletmeye maddi ve manevi zarar verecektir.

Reçete hatalarından kaynaklı, fazla stok veya stok yetersizliği durumları pek çok organizasyonun en büyük sorunudur.
İmalatı veya montajı yapılan her bir ürünün özel bir reçetesi, reçete bileşenleri ve bu bileşenlerin miktarının olması, süreçlerin doğru yönetilmesi ve yönlendirilmesine, ürünün kalitesine ve tabi müşteri memnuniyetine katkı sağlayacaktır.


Kurulduğumuzdan bu güne kadar Kalite Güven İstikrar prensibimizden taviz vermedik.

çünkü her bir müşterimizin en iyisine layık olduğu biliyoruz. Ürettiğimiz her Vinç_Sistemi bizi temsil eder ve doğal referanslarımızdandır. Memnun müşterilerimizden bazıları...